Stichting Lytse Marren

actief in het Lytse Marrengebied

Stichting Lytse Marren Nieuws


09-06-2016  Subsidie aanvraag  Camino St. Odulphus is o.a. verstuurd aan GS Provincie Friesland en diverse gemeenten en stichtingen.

01-08-2016 Projectteam en adviesteam Mienskipfûns zijn positief over subsidieverstrekking voor Camino de St.Odulphus  (zie artikel onderaan).

13-05-2017 De eerse twee niewsbrieven over het Odulphuspad staan online 

16-09-2107 Twee bestuursleden toegevoegd aan het bestuur t.w.: Jan Koudstaan en Paul Brennikmeijer

05-11-2017 De derde nieuwsbrief staat staan online

XXX

update 05-011-2017 | copyright © 2015 IDHV