Stichting Lytse Marren

actief in het Lytse Marrengebied

Stichting Lytse Marren Agenda


Januari herdruk van de folder  'De Helftstedenfietstocht'  (project is inmiddels gerealiseerd)

Tweede helft mei 2016 indiening subsidieaanvraag 'Camino St. Odulpus' (in proces)

19 augustus 2016 : Bestuursvergadering Stichting Lytse Marren

December 2016: Odulphuspad met Projectteam lopen verkenning Oudemirdum-Balk.

December 2016: Rabobank actie Ledensponsoring

12 Januari 2017: Afronding subsidieaanvragen

15 januari 2017: Trajectverkenning Balk-Rijs

26 januari 2017: verkenning ICT markt voor aanschaf app.

15 september 2017: Bestuursvergadering Stichting Lytse Marren


update 30-08-2017 | copyright © 2015 IDHV